Oznamy mesta

Prihláška pre účasť remeselníkov a živnostníkov na Radvanskom jarmoku

Prihláška na 364. Radvanský jarmok

Mesto Banská Bystrica pripravuje už 364. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je našim záujmom pripraviť výnimočné podujatie hodné tohto zápisu.

Remeselná časť Radvanského jarmoku, kde sa prezentuje široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov, sa bude konať od 9. do 11. septembra 2022.

Predajné hodiny:

9. september 2022 , 10:00 – 20:00 hod.

10. september 2022 , 9:00 – 20:00 hod.

11. september 2022 , 9:00 – 16:00 hod.

Záujemcovia o predaj na Radvanskom jarmoku môžu zasielať záväzné prihlášky do 15. júna 2022 na adresu:

Mesto Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie kultúry
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

V záväznej prihláške je potrebné skonkretizovať svoje požiadavky na technické zabezpečenie podujatia. Miesto na trhovisku a ubytovanie si hosťujúci remeselníci hradia vo vlastnej réžii. Základné technické podmienky – stánok (do vyčerpania zásob), stôl, stoličky, prípojku elektrickej energie, vodu a priestor na skladovanie vecí zabezpečuje organizátor. Upozorňujeme remeselníkov, že prihlášky sú odlišné pre remeselníkov, ktorí predvádzajú výrobu a pre živnostníkov.

Požiadavky na predajcov budú upresnené v čase tesne pred konaním jarmoku. Preto si dovoľujeme požiadať remeselníkov o zvýšenú pozornosť pri príprave na toto podujatie. Dôraz kladieme aj na oblečenie, obuv, vzhľad stánku a predvádzanie diela. Tieto kritériá budú podmienkou pri výbere remeselníkov.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: jarmok@banskabystrica.sk.

Záväzné prihlášky a čestné vyhlásenia sa nachádzajú v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá.