Oznamy mesta

Prihláška na príležitostný trh „Vianočné trhy“ 2022

Mesto Banská Bystrica pripravuje v dňoch od 1. do 26. decembra 2022 príležitostný trh „Vianočné trhy”. Príležitostný trh sa bude konať na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

Záujemcovia o predaj na uvedenom trhu môžu doručiť záväzné prihlášky spolu s povinnými prílohami osobne alebo poštou na adresu:

  • Mesto Banská Bystrica
    Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie kultúry
    Československej armády 26
    974 01 Banská Bystrica

prípadne e-mailom na adresu:

Uzávierka pre podávanie záväzných prihlášok je 25. novembra 2022. Prihlášky zaslané bez povinných príloh, nepodpísané a po termíne nebudú akceptované.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky (+421 48 4330 622) alebo e-mailom (eva.chmelikova@banskabystrica.sk).

Záväzná prihláška sa nachádza nižšie.