Oznamy mesta

Presun vývozu zmesového komunálneho odpadu a BRO z Veľkonočného pondelka na utorok – 19.4.2022

Z dôvodu sviatku Veľkonočného pondelka dňa 18.4.2022 sa presúva pondelňajší vývoz zmesového komunálneho odpadu na celom území mesta ako pre obyvateľov v IBV-rodinných domoch a KBV tak i z prevádzok právnických osôb a podnikateľov na utorok 19.4.2022.

Zároveň sa presúva pondelňajší vývoz biologicky rozložiteľných odpadov – BRO  z malých nádob od rodinných domov  –  IBV z dňa 18.4.2022 na utorok 19.4.2022.

Vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov rodinných domov IBV počas Veľkonočného piatka – 15.4.2022 ostáva pre zmesový komunálny odpad a BRO zachovaný.

V prípade dotazov  kontaktujte  dispečing zvozovej spoločnosti  Marius Pedersen a.s. na 048/418 61 88, voľba č. 1 alebo MsÚ, odd. odpadového hospodárstva a ÚVP  na 048/433 0454, resp. separovanyzber@banskabytrica.sk.

Za pochopenie situácie vopred ďakujeme.