Oznamy mesta

Podeľte sa s nami! Povedomie, miera podpory a emócie súvisiace s podujatím EYOF 2022

V dňoch 24 – . 30.7 sa uskutočnil v Banskej Bystrici Európsky olympijský festival mládeže (EYOF).

Výskumný tím Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a OOCR Stredné Slovensko pri tejto príležitosti pripravili prieskum s cieľom zistiť mieru Vášho povedomia, zaangažovanosti, podpory a emócií súvisiacich s týmto podujatím.

Zapojte sa a dajte nám vedieť prostredníctvom online dotazníka: https://bit.ly/3oUDc6C