Oznamy mesta

Hlasná skúška sirén 09. 12. 2022

Dňa 09.12.2022 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén.

Varovná sieť sa preskúšava dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva „POZOR SKÚŠKA SIRÉN“.