Oznamy mesta

Dva krát za deň prichytený pri krádeži

Organizácia
Mestská polícia

Motorizovaná hliadka Mestskej polície BB dňa 20. 1. 2022 počas výkonu služobnej činnosti spozorovala chýbajúce kanalizačné kryty na ul. Jána Bottu a následne i osobu, ktorá mala v kočíku dva liatinové kanalizačné kryty naložené. Po stotožnení osoby sa táto priznala, že liatinové kanalizačné kryty mala v úmysle speňažiť v zberných surovinách. Vec si na mieste prevzala k ďalšiemu riešeniu hliadka príslušného obvodného oddelenia PZ.

V odpoludňajších hodinách toho istého dňa preverovala ďalšia hliadka Mestskej polície BB oznam týkajúci sa krádeže liatinových krytov z odvodňovacích žľabov pred objektom bývalého Domu kultúry na Námestí slobody. Službukonajúca hliadka spozorovala osobu, ktorú stotožnila a jednalo sa o tú istú osobu. Na základe vyhodnotenia záznamu bezpečnostného kamerového systému mesta bola táto osoba pri krádeži bezpochyby identifikovaná. Osem kusov liatinových mriežok bolo šetrením príslušníkmi Mestskej polície BB zaistených. Záležitosť bola odstúpená na riešenie príslušného obvodnému oddeleniu PZ.

Galéria