Oznamy mesta

ČSOB – Grantový program pre municipality 2022

Grantový program pre municipality 2022 – Pozor! Zebra na ceste

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s ČSOB nadáciou v roku 2022 úspešne realizovalo projekty na bezpečnejšie priechody pre chodcov v Banskej Bystrici. Na základe poskytnutého grantu od ČSOB nadácie, mesto doplnilo na vytypovaných priechodoch pre chodcov, v blízkosti školských zariadení, LED výstražné svetlá nad zvislé dopravné značenie „priechod pre chodcov“. LED výstražné svetlá majú napomáhať vodičom motorových vozidiel v lepšej orientácii k blížiacim sa priechodom pre chodcov, ktoré využívajú hlavne žiaci navštevujúci blízke školské zariadenia. Za finančnú podporu na realizáciu bezpečnejších priechodov pre chodcov ďakujeme nášmu partnerovi. Veríme, že v úspešnej spolupráci budeme pokračovať aj pri ďalších projektoch.

Galéria