Oznamy mesta

Zvýšená aktivita v dôsledku intenzívnych dažďov v našom meste.

Organizácia
Mestská polícia

V súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity, ktorému predchádzali extrémne dažde na území Banskej Bystrice a následným vybrežovaním vodných tokov príslušníci mestskej polície monitorovali, počas noci zo 17. na 18. mája 2021 vodné toky a lokality v častiach mesta, kde intenzívne dažde spôsobovali problémy, poskytovali súčinnosť HaZZ a spolu s členmi Povodňovej komisie mesta Banská Bystrica zisťovali v teréne vzniknuté škody.

V neskorých nočných hodinách, na základe telefonického oznamu od obyvateľky mestskej časti Uľanka, pomáhala hliadka mestskej polície pri záchrane majetku odčerpávaním vody z pivničných priestorov rodinného domu až do príchodu HaZZ ako i asistovali kačacej mamke, ktorá sprvu chcela v centre mesta previesť svoje mláďatá cez cestnú komunikáciu I/66, pri jej presune do bezpečia.

V monitoringu vodných tokov a pri zabezpečovaní aktívnej činnosti v záujme eliminácie možných škôd pokračovala mestská polícia až do poklesu vodných tokov.

Galéria