Oznamy mesta

Zisťovanie štatistických informácií o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v meste Banská Bystrica s zisťovať informácie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu v termíne  od 1.1. 2021 do 31.12. 2021.

V meste bolo náhodným výberom vybratých 120 domácností, ktoré budú opytovatelia kontaktovať prostredníctvom listu. Tam budú uvedené všetky informácie o priebehu, termíne a spôsobe zisťovania.

Každá domácnosť bude samostatne oslovená na spoluprácu, bude mať možnosť si zvoliť vyhovujúci termín zisťovania a okrem osobnej návštevy aj iný spôsob zisťovania (napr. telefonicky).

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Máriu Vozárovú telefonicky na čísle 048/4323 287 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese maria.vozarova@statistics.sk.