Oznamy mesta

Zimné obdobie je pre ľudí bez domova najťažšie.

Organizácia
Mestská polícia

Aj v tomto období, kedy väčšina z nás trávi čas v prítomnosti svojich blízkych a rodiny, príslušníci mestskej polície monitorujú v našom meste ľudí bez domova, zisťujú informácie, kde sa zdržiavajú, snažia sa s nimi komunikovať a presvedčiť ich, aby išli do ohrevne a nocľahárne Večierka a v prípade potreby im poskytujú záchranárske termofólie a karimatky, ktoré ich počas chladných a mrazivých nocí môžu viac ochrániť. Jedným so spôsobov ako pomôcť je i distribúcia kartičiek pod názvom „Nenechajte ich zamrznúť“, ktoré sú k dispozícii na úrade a budú distribuované i v kostoloch. Na týchto kartičkách nájdu občania pokyny, rady a kontakty, ako postupovať ak ich uvidia napríklad sedieť na lavičke.

Malým gestom, ktorým sa mestská polícia snaží ľudom bez domova spríjemniť tento vianočný čas je i rozdávanie vianočných oblátok počas Štedrého dňa, ktoré boli nakúpené od lokálnych predajcov v našom meste.

Galéria