Oznamy mesta

Zdieľané kolobežky ako súčasť ekologickej dopravy

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Mesto Banská Bystrica na svojich stránkach už viackrát informovalo širokú verejnosť o zdieľaných elektrických kolobežkách spoločnosti BOLT, čím sa prispelo k rozvoju nemotorovej dopravy v našom meste. Viac informácií o elektrických kolobežkách si môžete prečítať tu: banskabystrica.sk/…/spravne-pouzivanie…/

Príslušníci mestskej polície sa počas výkonu služby stretávajú s individuálnymi prípadmi porušovania nadstavených pravidiel. Zaznamenané boli prípady, kedy elektrické kolobežky s podporou pohonu prešli i tzv. nulovými zónami, medzi ktoré patrí Námestie SNP a Dolná ulica. Príslušníci mestskej polície intenzívne monitorujú a podľa potreby i kontrolujú dodržiavanie všetkých podmienok súvisiacich s problematikou a spolu s Mestom Banská Bystrica, ako aj s prevádzkovateľom elektrických kolobežiek flexibilne riešia prípadne vzniknuté problémy.

Mestská polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých, aby dodržiavali ustanovenia zákona o cestnej premávke, ktoré sa týkajú elektrických kolobežiek. Zároveň upozorňujeme rodičov, že po bežnej komunikácii môže kolobežku viesť iba osoba staršia ako 15 rokov. Výnimkou je len obytná zóna, chodník pre cyklistov a poľná či lesná cesta. Dodržiavajme všetky pravidlá, aby tento prostriedok prinášal osoh všetkým obyvateľom a aj návštevníkom mesta.

Galéria