Oznamy mesta

Zber objemného odpadu dňa 12.3.2021 – OZNAM – COVID-19

Dňa 12.3.2021 , v piatok, sa vykonáva plánovaný zber objemného odpadu vo vybraných uliciach mesta (Radvaň, Kráľová, Kremnička, Rakytovce, Pršianska terasa, Stupy, suchý vrch a časť m.č. Fončorda), avšak z dôvodu aktuálnej absencie pracovníkov zberovej spoločnosti Marius Pedersen a.s. v dôsledku ochorenia COVID-19, resp. povinnej karantény, pravdepodobne nebude možné zabezpečiť jeho zber na všetkých uliciach zberového rajónu. Z uvedeného dôvodu bude na uliciach, ktoré sa nepodarí obslúžiť v piatok, realizovaný náhradný  zber objemného odpadu v pondelok, dňa 15.3.2021.

Za pochopenie situácie vopred ďakujeme.