Oznamy mesta

Z činnosti mestskej polície

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia vykonávala v sobotu 2.10.2021 zvýšený dohľad nad priebehom netradičného športového podujatia s charitatívnym zameraním pre OZ Svetielko Nádeje, tzv. spoločný pochod pod názvom „Krok za krokom“, ktorý niesol v sebe odkaz v transformácii výdaja dobrej energie smerujúcej k detským onkologickým pacientom. Cieľom tohto podujatia bolo obísť Banskú Bystricu v užšom intraviláne (cca 32 km) v časovom limite 6 hodín.

Viac informácií o tejto šľachetnej udalosti na: www.banskabystrica.sk/….

V priebehu minulého týždňa, na základe prijatého oznamu, vykonávala hliadka mestskej polície v súčinnosti so zamestnancom karanténnej stanice odchyt voľne pohybujúceho sa psa, u ktorého bol opakovane zaznamenaný voľný pohyb. Uvedený pes bol následne odovzdaný majiteľovi. Podmienky chovu a držby psov špecifikuje zákon, pričom voľným pohybom psa došlo k porušeniu podmienok upravujúcich držanie psov. Vec je v štádiu riešenia a držiteľovi psa hrozí pokuta.

Galéria