Podujatia

Krok za krokom

rychla_chodza_beh

V meste pod Urpínom sa chystá 2. októbra 2021  netradičné podujatie športového charakteru, spojené s vyjadrením vzťahu každého účastníka k mestu Banská Bystrica s charitatívnym zameraním a pomoc pre OZ SVETIELKO NÁDEJE. Nejedná sa o súťažné preteky, ale ide o spoločný  pochod, nesúci v sebe odkaz v transformácii výdaja dobrej energie, smerujúcej k detským onkologickým pacientom, čím sa naplní i myšlienka OZ Svetielka Nádeje – Veľká pomoc malým hrdinom! Cieľom je pešo, zrýchleným krokom,  behom, obísť Banskú Bystricu v jej užšom intraviláne a pokúsiť sa v časovom limite do 6 hodín, prejsť celkom 32 km. Možné je zostaviť štafetu 6 osôb, kde si každý prejde „svojich“ 5 km. Zapojiť sa môžu aj športové kluby a skupinky priaznivcom športu. Pre rodiny s deťmi, mamičky s kočíkmi i vozíčkarov bude pripravená 2km trasa po centre mesta. Štart i cieľ bude na Nám. SNP, pred morovým  stĺpom Panny Márie o 10,00 hod. a štartovať sa bude v menších skupinkách. Ukončenie podujatia je naplánované na 18,00 hod. Veľký okruh zahŕňa okrem starého mesta, aj jeho najväčšie sídliskové časti, ako Kráľová, Radvaň, Podlavice, Fončorda, Sásová-Rudlová, Majer a Uhlisko. Celé podujatie však v sebe nesie i akýsi postpandemický kontext, v zmysle: Rozchoďme to a ožime!

Otcom myšlienky a hlavným ambasádorom je Miroslav Kapusta. Organizátorom podujatia je občianske združenie Erika Karová, Miroslava Zvončeková a Jozef Hucman sú partnermi podujatia a členmi organizačného tímu.

Celá výška štartovného pre dospelých 15 Eur a deti 10 Eur (v cene štartovného bude prezenčný balíček s vitamínmi) poputuje pre OZ SVETIELKO NÁDEJE. Každý zapojený účastník  bude zaradený do tomboly. Štartovné sa bude platiť na transparentný účet (ČÚ SLPS: SK31 0900 0000 0051 09534391), prípadne na mieste v hotovosti a bude venované na OZ SVETIELKO NÁDEJE. Prispieť na transparentný účet môžu i  firmy, podnikateľské subjekty, obchodné spoločnosti a iné spoločenské organizácie v akejkoľvek výške. Všetky vyzbierané financie zo štartovného, tomboly a finančné dary budú venované SVETIELKU NÁDEJE.

Prihlasovanie na preteky krokzakrokombb@gmail.com

Štart i príchod do cieľa bude v prípade priaznivej pandemickej situácie  sprevádzaný hudobným programom, rôznymi aktivitami pre deti a tombolou o hodnotné ceny, uskutoční sa aj dražba obrazu od známeho Banskobystričana Jaroslava Páslera.

Šek na vyzbieranú sumu bude zástupcom OZ SVETIELKO NÁDEJE odovzdaný za prítomnosti organizátorov dňa  14.10.2021, v rámci štvrtého z tohtoročných cyklov, už XI. ročníka Ars Poetica Neosoliensis, o 17.00 hod., na mestskej radnici v Cikkerovej sieni. Podujatie sa uskutoční za každého počasia.

SVETIELKO NÁDEJE je občianske združenie zamerané na zlepšovanie života detí a mladistvých s onkologickým, alebo iným vážnym ochorením ich rodín. Okrem toho vplýva na verejnosť, aby aj ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali tak pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci. Svetielko nádeje napĺňa svoje poslanie najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Svoje služby poskytuje deťom a rodinám najmä zo spádovej oblasti nemocnice, teda z Banskobystrického a Žilinského kraja. Bližšie na: www.svetielkonadeje.sk

  • Hlavný organizátor podujatia: OZ Erika Karová, ambasádor  podujatia: Miroslav Kapusta

Informácie

Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Galéria