Oznamy mesta

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu “EURÁ z EURA“ – projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry

Dávame do pozornosti futbalovým organizáciám nasledujúcu výzvu Slovenského futbalového zväzu.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore alebo na webstránke www.futbalsfz.sk. Termín na podávanie žiadostí je do 10. januára 2022.