Oznamy mesta

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2021 A ZAČIATKU ROKA 2022

Vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadov počas vianočných sviatkov a prvých dní nového roka pristupuje Mesto Banská Bystrica každoročne k posilneniu ich zberu. Taktiež sa pristupuje k zmene niektorých pravidelných termínov zberu odpadov z dôvodu dní pracovného voľna.

Keďže zber odpadov bude prebiehať takmer každý deň od 20.12.2021 do 10.01.2022 okrem 1. sviatku vianočného – 25.12. a Nového roka – 1.1. a aj počas nedieľ, žiadame Vás, aby ste vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber komunálneho odpadu najmä v čase od 6.00 hod. do 16.00 hod. V dôsledku blokácie nádob vozidlami a v spojení so snehovými zrážkami môže dôjsť k zvýšenému znečisteniu stojísk, najmä v spojení so snehovými zrážkami.

Informácie pre obyvateľov

 Zber komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov prebehne aj v sviatočných dňoch 24. a 26.12.2021 a aj 6.1.2022 teda bez zmeny oproti bežnému týždňu. Posilnený bude najmä zber zmesového komunálneho odpadu a aj triedený zber papiera, plastov, skla, kovov  na celom území mesta tak, aby nedošlo k výraznému preplneniu nádob. Napriek tomu sporadicky vzhľadom na vysoký objem vzniknutých odpadov v tomto období a ich charakter môže miestami dôjsť k umiestneniu odpadu vedľa nádob, ktoré však pri najbližšom vývoze bude zo strany zberovej osádky odstránené.

Informácie pre právnické osoby a podnikateľov

Vývoz komunálneho odpadu z prevádzok právnických osôb a podnikateľov v tomto roku nie je sviatkami dotknutý a bude zabezpečený v normálnych bežných dňoch.

Zber vianočných stromčekov

Po ukončení vianočného obdobia, t.j. po sviatku Troch kráľov, bude zabezpečený odvoz živých vianočných stromčekov  pravidelne jedenkrát do týždňa a to od pondelka – 10. januára do 4. februára 2022, následne podľa potreby. Tieto stromčeky zbavené ozdôb ukladajte vedľa nádob/kontajnerov na zber komunálnych odpadov na svojej ulici, či pri bytovom dome alebo rodinnom dome, tak aby boli na viditeľnom a dostupnom miesto pre pracovníkov zberových spoločností. Dôsledne zbaviť stromčeky ozdôb je naozaj dôležité, keďže  budú  po podrvení použité na výrobu kompostu.  Stromčeky je možné taktiež odovzdať v zbernom dvore v Radvani.

Zberný dvor v Radvani

Zberný dvor bude zatvorený len v dňoch pracovného pokoja a to 24., 25. a 26.12.2021 a v dňoch 1.1. a 6.1.2022. Dňa 31.12.2021 bude mať upravené pracovné hodiny od 8.30 do 12.00 hod., okrem toho bude otvorený v bežných prevádzkových hodinách a to od pondelka do soboty.

Pre bližšie informácie ohľadne zberu komunálneho odpadu kontaktujte priamo dispečingu zberovej spol. Marius Pedersen a.s. na telefónnom čísle  048/418 61 88 alebo oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu Banská Bystrica na separovanyzber@banskabystrica.sk .

A čo urobiť nielen cez vianočné sviatky pre menej odpadu ? Užitočné typy a návrhy nájdete v priloženom plagáte Vianočné ekotypy pre menej odpadu

Mestský úrad Banská Bystrica

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev