Oznamy mesta

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území okresu Banská Bystrica

V dôsledku dlhotrvajúcich a výdatných dažďov došlo počas dňa 17. mája 2021 k zosuvu pôdy na cestné teleso cesty III. triedy č. III/2434 do obce Králiky po ľavej strane na rozhraní katastrov mesta Banská Bystrica a obce Králiky.

Došlo k odkrytiu časti svahu, pričom sa svah pri ďalších zrážkach  javí ako nestabilný a uvoľňujú sa z neho súčasti svahu. Zároveň možno konštatovať, že erózia svahu predstavuje zvýšené riziko ďalšieho zosuvu svahu spojeného s vyvrátením stromov pri ďalších dažďových zrážkach alebo v prípade silného vetra.

Na základe uvedených skutočností v zmysle §14 ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a odporúčanie Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica,

v y h l á s i l

 

prednosta Okresného úradu Banská Bystrica dňa 24. mája 2021 o 14:30 hod. mimoriadnu situáciu na území okresu Banská Bystrica.