Oznamy mesta

Víkendové skríningové testovanie

Organizácia
Mestská polícia

Počas víkendu Mesto Banská Bystrica pripravilo 19 odberných miest skríningového testovania. Aj príslušníci mestskej polície sa podieľali na zabezpečení testovania občanov na území mesta. Na odberných miestach, ale aj v ich blízkom okolí dohliadali na verejný poriadok a dodržiavanie prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Okrem týchto hliadok mestskej polície boli vo výkone služby aj ďalšie hliadky, ktoré zabezpečovali bežný výkon služby v meste.

V súvislosti s uskutočneným testovaním nebolo zaznamenané žiadne narúšanie jeho pokojného priebehu, pričom i vďaka objednávkovému systému sa na testovacích miestach netvorili žiadne rady. Mestská polícia ďakuje všetkým za zodpovedný a disciplinovaný prístup počas skríningového testovania.

Galéria