Oznamy mesta

Účasť na streleckej súťaži príslušníkov MsP

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 5.8.2021 usporiadala MsP Košice na strelnici v obci Hodkovce streleckú súťaž príslušníkov mestských polícií v streľbe zo služobných zbraní „O pohár primátora mesta Košice“. Usporiadatelia pripravili 4 zaujímavé strelecké cvičenia simulujúce reálne životné situácie, ktoré preverili streleckú zručnosť a manipuláciu so zbraňou. Družstvo z Banskej Bystrice v konečnom hodnotení obsadilo 2. miesto za Košicami, 1. miesto v hodnotení jednotlivcov a 2. miesto v kategórii žien. Ceny odovzdával primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček.

Po športovom zápolení bol pri výbornom guláši vytvorený priestor pre priateľské rozhovory a podelenie sa so skúsenosťami a zážitkami zo služby z miest Košice, Prešov a Michalovce.

Galéria