Oznamy mesta

Súčinnosť Mestskej polície Banská Bystrica pri montáži prvkov mobilného hradenia

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Dňa 28. 09. sa uskutočnilo odskúšanie prvkov mobilného hradenia v rámci ochrany intravilánu pred povodňami na 3. úseku stavby. V rámci tejto akcie dohliadali hliadky mestskej polície na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas montáže a demontáže prvkov mobilného hradenia. V súčinnosti s dopravnou políciou vykonávali zvýšený dohľad počas fyzického odskúšania prvkov mobilného hradenia priamo na moste na ul. Golianova.

Galéria