Oznamy mesta

Skúška sirén

Nakoľko je stále vyhlásený NÚDZOVÝ STAV, v piatok 14. mája 2021 sa skúška sirén neuskutoční. Elektronické sirény PAVIAN budú otestované tichou skúškou z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému.