Oznamy mesta

Preventívne aktivity zamerané na deti.

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia Banská Bystrica sa aktívne zúčastnila dvoch preventívnych akcií zameraných na našich najmenších. V rámci preventívno-edukačnej akcie, ktorá sa konala dňa 27. 09 pre žiakov 1. stupňa ZŠ s MŠ Radvanská 1 a pre deti MŠ Radvanská 26 a MŠ Radvanská 28 príslušníci mestskej polície priblížili deťom prácu mestských policajtov, deti si vyskúšali rôzne výstrojné súčiastky a mali možnosť si sadnúť do služobného auta, ktoré príslušníci mestskej polície využívajú pri výkone služobnej činnosti.

V rámci preventívnej akcie zameranej na dopravnú výchovu, ktorá sa uskutočnila dňa 28. 09. na ZŠ Trieda SNP 20 dohliadali mestskí policajti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky malými vodičmi, ktorí jazdili po novovybudovanom dopravnom ihrisku na šliapacích autíčkach a zároveň usmerňovali malých chodcov ako správne prechádzať cez cestnú komunikáciu. Deti si týmto spôsobom v praxi vyskúšali svoje teoretické vedomosti a zručnosti a boli poučené ako sa majú správať ako účastníci cestnej premávky.

Galéria