Oznamy mesta

Pravidelná celomestská deratizácia

Mesto Banská Bystrica vyzýva všetkých obyvateľov, ktorí na území mesta vlastnia, užívajú alebo spravujú nehnuteľnosť (budovy, pozemky, kanalizácie), aby sprístupnili svoje priestory, a dovolili tak vykonať pracovníkom deratizáciu daných objektov. Pri nadmernom výskyte hlodavcov v okolí kanalizačných vstupov (šácht), prípadne domových kanalizačných prípojok, ktoré sú majetkom domovov, je potrebné vykonať aj represívnu deratizáciu. Pravidelná jesenná celomestská deratizácia prebieha od 5. októbra a potrvá do 19. novembra 2021.

Ak ste spozorovali výskyt hlodavcov v okolí budov, kanalizácií, kontajnerov na komunálny odpad a iných priestranstiev, žiadame vás, aby ste to nahlásili na Mestský úrad Banská Bystrica, oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Varga, Phd.

Telefón: 048/4330453

Mobil: 0918 505 220

Email: jozef.varga@banskabystrica.sk