Oznamy mesta

Pešia zóna je zónou tolerancie

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v Banskej Bystrici nadväzuje na minuloročné preventívne aktivity zamerané na dodržiavanie bezpečnosti v pešej zóne. Takouto formou sa snažíme o zvýšenie bezpečnosti v spoločne zdieľanom priestore chodcov, cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov, či skateboardistov. Pripomíname všetkým, že k základným pravidlám je potrebná aj tolerancia a vzájomný rešpekt medzi sebou a ohľaduplnosť ku všetkým, ktorí sa v pešej zóne nachádzajú.

Toto je cesta k bezpečnosti v pešej zóne – zóne tolerancie.

Galéria