Oznamy mesta

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty – Pošta Banská Bystrica 3

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 19.7.2021 do 6.8.2021 bude podávacia Pošta Banská Bystrica 3 (Zvolenská cesta 34) dočasne zatvorená.

Dôvodom dočasného zatvorenia je využitie prevádzkovo menej náročného obdobia v roku pre efektívne využitie ľudského potenciálu. Ide o využitie letného obdobia s priemerne najnižším počtom zákazníkov v roku na efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov a s dlhšou časovou dostupnosťou.

Počas dočasného zatvorenia pošty budú poštové služby v lokalite zabezpečené najbližšou Poštou Banská Bystrica 5.