Oznamy mesta

Odskúšanie mobilného hradenia protipovodňovej ochrany mesta na Huštáku

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 1.12.2021 v čase od 10.00 do 12.00 vykonával Slovenský vodohospodársky podnik skúšku mobilného hradenia protipovodňovej ochrany mesta pri moste ponad potok Bystrica na Vajanskom námestí známom ako Hušták, ktoré má chrániť uvedenú časť mesta pred vyliatím prítoku Hrona v prípade povodní. Príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica dohliadali v priebehu montáže a demontáže prvkov mobilného hradenia na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a vykonávali zvýšený dohľad počas samotnej uzávierky mosta, kedy sa fyzicky vykonala skúška prvkov mobilného hradenia priamo na uvedenom moste.

Galéria