Oznamy mesta

Nezabúdajme na ohľaduplné správanie sa v pešej zóne…

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia Banská Bystrica aj počas týchto horúcich letných dní pokračuje v sérii pravidelných preventívnych aktivít zameraných na dodržiavanie bezpečnosti a pravidiel pre chodcov, cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov či skateboardistov v spoločne zdieľanom priestore pešej zóny.

Je dôležité, aby si cyklisti, korčuliari, kolobežkári a skateboardisti nezamieňali pešiu zónu s miestom na športovanie a svojou rýchlou a bezohľadnou jazdou neohrozovali všetkých naokolo. Iba vzájomný rešpekt, tolerancia a ohľaduplnosť všetkých účastníkov v pešej zóne sú predpokladom k bezpečnosti pre tých, ktorí sa v pešej zóne nachádzajú.

Galéria