Oznamy mesta

Kontroly prevádzkovateľov taxislužieb v Banskej Bystrici.

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia Banská Bystrica vykonala kontroly dodržiavania povinností pri prevádzkovaní taxislužby vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej prevádzke v znení neskorších predpisov v rámci mesta Banská Bystrica aj v spolupráci s pracovníkmi Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

V mesiaci august 2021 bolo v rámci mesta Banská Bystrica celkovo skontrolovaných 18 vozidiel taxislužby z toho v 6 prípadoch boli zistené porušenia. Najčastejšími porušeniami zo strany prevádzkovateľov taxislužby bolo nesprávne označenie vozidla taxislužby, nevydanie potvrdenia o zaplatenom cestovnom a povinnosť mať umiestnený preukaz vodiča taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Pracovníci inšpektorátu práce počas vykonávanej kontroly zistili podozrenie z nelegálneho zamestnávania celkovo v 3 prípadoch.

Za porušenie zákonných povinností hrozia prevádzkovateľom vysoké pokuty, ktoré sa v prípade opakovaných porušení môžu vyšplhať až do výšky 50 000 €.

Galéria