Oznamy mesta

Kontrola opatrení

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica pravidelne vykonávajú kontrolu dodržiavania prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ochrane verejného zdravia aj v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy a nákupných centrách.

Aj keď mestská polícia prijíma od občanov avíza o porušení prijatých opatrení, tieto sa vo väčšine prípadov nepotvrdia. V obchodných centrách a prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy sa nezistili žiadne vážnejšie porušenia, ktoré by súviseli s nedodržiavaním prijatých opatrení. Mestská polícia žiada všetkých občanov, aby boli zodpovední a naďalej dodržiavali prijaté protiepidemické opatrenia. Chráňme seba aj iných.

Galéria