Oznamy mesta

Kontrola opatrení

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica pravidelne vykonávajú kontrolu dodržiavania prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ochrane verejného zdravia aj v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy a nákupných centrách.

Aj keď mestská polícia prijíma od občanov avíza o porušení prijatých opatrení, tieto sa vo väčšine prípadov nepotvrdia. V obchodných centrách a prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy sa nezistili žiadne vážnejšie porušenia, ktoré by súviseli s nedodržiavaním prijatých opatrení. Mestská polícia žiada všetkých občanov, aby boli zodpovední a naďalej dodržiavali prijaté protiepidemické opatrenia. Chráňme seba aj iných.

Galéria