Oznamy mesta

Informácia pre občanov

Organizácia
Mestská polícia

Prostredníctvom tohto príspevku chceme informovať občanov ako účinne nahlasovať oznámenia na mestskú políciu. V poslednom období pribúdajú prostredníctvom stránky – Mestská polícia Banská Bystrica – na Facebooku rôzne podania.

Dovoľujeme si upozorniť, že táto stránka na sociálnej sieti neslúži na prijímanie oznámení o skutočnostiach, ktoré si vyžadujú prijímanie následných opatrení. Prostredníctvom facebookovej stránky chceme predovšetkým priblížiť našu prácu. Táto stránka nie je monitorovaná 24 hodín, pričom taktiež nejde o moderovanú stránku.

Podozrenia zo spáchania priestupkov, prípadne iných okolnosti vyžadujúcich si zásah mestskej polície oznamujte prostredníctvom bezplatnej telefonickej linky 159, prípadne osobne na mestskej polícii, kde je zabezpečený nepretržitý kontakt s občanmi, čím tak bude možné zo strany mestskej polície v reálnom čase prijať čo najefektívnejšie opatrenia súvisiace s nahlasovanou udalosťou.

Galéria