Oznamy mesta

FOND NA PODPORU ŠPORTU – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

Dávame do pozornosti športovým organizáciám nasledujúcu výzvu Fondu na podporu športu. Viac informácií nájdete v priloženom súbore alebo na webstránke www.fondnapodporusportu.sk. Termín na podávanie žiadostí je do 15.decembra 2021.