Oznamy mesta

Deň v znamení záchrany zvierat

Organizácia
Mestská polícia

Hliadka mestskej polície, na základe telefónnych oznamov od občanov, v priebehu včerajšieho popoludnia odchytila užovku, ktorá sa nachádzala priamo na chodníku na Námestí slobody a bola prvotne občanom nahlásená ako vretenica. Aj keď užovka nie je nebezpečná, z dôvodu že sa v blízkosti nachádza základná škola, pristúpili príslušníci MsP k odchytu a užovku čo najšetrnejším spôsobom previezli na útvar MsP, kde si ju prevzal pracovník Štátnej ochrany prírody.

V ten istý deň rovnaká hliadka vyzdvihla mláďa sovy obyčajnej, ktorú našiel a nahlásil pán v časti mesta Podlavice. Mláďa bolo odovzdané členovi sokoliarskej skupiny, ktorá sa o malé sovíča ďalej postarala.

Galéria