Oznamy mesta

Deň bez áut v ŠKD

Organizácia
Mestská polícia

Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Preto sme pri príležitosti „Svetového dňa bez áut“, ktorý sa po prvýkrát oslavoval v r. 2000, pripravili pre deti a ich rodičov v ŠKD akciu s názvom „Deň bez áut v ŠKD“. Cieľom tohto dňa bola podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická, verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

Po privítaní prítomných rodičov, detí a príslušníkov mestskej polície pánom riaditeľom sme sa presunuli po oddeleniach na aktivity pripravené pani vychovávateľkami. Na prvom stanovišti absolvovali naši žiaci dopravný kvíz o chodcovi v cestnej premávke. Na druhom sa dozvedeli, aká je povinná výbava bicykla a cyklistu. Na treťom stanovišti museli lúštiť krížovku a hľadať dopravné prostriedky v osemsmerovke. Na štvrtom mohli preukázať vedomosti o dopravných značkách. Na piatom stanovišti výtvarnou formou deti tvorili plagát svojho oddelenia zameraný na ekologické formy dopravy a vyfarbovali omaľovánky.

Na našom krásnom dopravnom ihrisku si potom deti spolu s rodičmi zajazdili jazdu zručnosti na šlapacích autíčkach, trojkolách a kolobežkách pod vedením príslušníkov Mestskej polície Banská Bystrica. Preverili si tak svoje jazdecké schopnosti a šikovnosť nielen deti, ale aj rodičia, pre ktorých bolo pripravené aj malé pohostenie a chutný guláš. Počasie nám prialo a tak sme spoločne prežili príjemné popoludnie plné dopravných aktivít a zábavy.

Dúfame, že sa páčilo nielen deťom, ale aj všetkým rodičom, starým rodičom a priateľom našej školy.

👩‍🏫👩‍🏫Vychovávateľky ŠKD

Galéria