Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – január 2021

29.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_uzavierka_kola_vyzva28/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

 

29.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25)
https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzva25/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

  

29.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk
Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR k 29.1.2021
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

 

29.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-3-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysovanie-atraktivity-a-konkurencieschopnosti-verejnej-osobnej-dopravy-kod-vyzvy-irop-po1-sc121-2019-48/1124-67-1124-16302/

 

29.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená  Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-3-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-s-dorazom-na-rozvoj-multimodalneho-dopravneho-systemu-kod-vyzvy-irop-po1-sc11-20/1124-67-1124-16301/

 

 29.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená  Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-10-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy-irop-po1/1124-67-1124-16303/

 

22.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk informáciu o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 13. hodnotiaceho kola výzvy č. 19
https://www.opvai.sk/aktuality/predlzenie_terminu_13hk_vyzva19/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

 

22.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk informáciu o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 28 a č. 29
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_1hk_vyzvy_28_29/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/

 

15.1.2021 Oznam
OP VaI / OP II
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH-DP-2020-11.3-27
https://www.opvai.sk/aktuality/posun_uzavierky_kola_vyzva_27/

 

12.1.2021 Seminár
OP VaI / OP II
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-30).
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19  sa informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

Termín konania:  18. februára 2021 o 9:30 hod.

Link na pripojenie sa k informačnému semináru bude zverejnený cca pol hodinu pred začiatkom seminára na webovom sídle www.opvai.skhttps://www.opvai.sk/aktuality/online_seminar_vyzva_30/

 

 

11.1.2021 Seminár
OP ĽZ
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné webináre pre úspešných prijímateľov nenávratného finančného príspevku vo výzvach operačného programu Ľudské zdroje.

Výzva: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou – január 2021  (streda) o 09:00 hod.
Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou prostredníctvom aplikácie Webex.
Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/informacny-webinar-pre-prijimatelov-vyzvy-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou/

Výzva: Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov – január  2021 (štvrtok) o 09:00 hod.
Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov prostredníctvom aplikácie Webex.
Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/informacny-webinar-pre-prijimatelov-vyzvy-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov/

Prihlasovanie na informačné semináre je otvorené do 18. a 19. januára 2021.