Oznamy mesta

363. Radvanský jarmok

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia Banská Bystrica dohliadala na dodržiavanie verejného poriadku a pokojný priebeh v poradí 363. Radvanského jarmoku, ktorý sa uskutočnil v dňoch 10. – 12. septembra 2021.

Každoročne sa toto podujatie spája s určitými dopravnými obmedzeniami. Zásobovanie a vjazd motorových vozidiel s osobitným povolením do areálu konania Radvanského jarmoku bol kontrolovaný a regulovaný príslušníkmi mestskej polície v uliciach Kapitulská, Národná, Lazovná a Nám. Štefana Moyzesa.

Hliadky mestskej polície dohliadali na dodržiavanie času predaja po ukončení prevádzkových hodín 363. Radvanského jarmoku a poskytovali súčinnosť pri zabezpečovaní kultúrneho programu v areáli Pamätníka SNP. Tohtoročný Radvanský jarmok prebiehal v pokojnej atmosfére a mal plynulý priebeh.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za rešpektovanie a dodržiavanie dopravných obmedzení a sme radi, že sme sa po ročnej odmlke mohli opäť stretnúť na tomto tradičnom banskobystrickom podujatí.

Galéria