Oznamy mesta

Zrušenie plánovaného preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR oznamuje, že ruší plánované preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike dňa 13.11.2020 a 11.12.2020 aktiváciou dvojminútového stáleho tónu. V tento deň vykonajú koordinačné strediska integrovaného záchranného systému len tichú skúšku elektronických sirén.