Oznamy mesta

Znečistené verejné priestranstvo na Moskovskej

Organizácia
Mestská polícia

 

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici dnes t.j. 23. januára 2020 v dopoludňajších hodinách riešili znečistenie verejného priestranstva pri paneláku na Moskovskej ulici, ktoré bolo nahlásené prostredníctvom linky 159.

Vykonaným šetrením príslušníkov mestskej polície bolo na mieste zistené, že znečistenie verejného priestranstva vzniklo v súvislosti s uskutočňovaním udržiavacích prác jedného z bytov. Zároveň bol zistený pôvodca znečistenia, ktorému bola na mieste v priestupkovom konaní uložená bloková pokuta a zároveň uložená povinnosť odstrániť ním spôsobené znečistenie.

Po dvoch hodinách od zistenia priestupcu príslušníci mestskej polície následnou kontrolou zistili, že verejné priestranstvo bolo priestupcom vyčistené.

 

Galéria