Oznamy mesta

Zápach pri rekonštrukcii plynovodov – Sásová

Vážení obyvatelia sídliska Sásová v Banskej Bystrici,

v súvislosti s aktuálnou rekonštrukciou plynovodov na uliciach Vášho sídliska Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť.

Odstraňovanie starých častí plynovodu sa, žiaľ, nezaobíde bez odvetrania malého množstva zostatkového plynu, preto je cítiť zápach v ovzduší. Malé množstvo odvetraného plynu však nepredstavuje riziko vzniku havárie. Naši pracovníci, ako aj pracovníci nášho zmluvného zhotoviteľa, celý proces riadia a kontrolujú.

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné zníženie komfortu. Našou snahou je realizovať rekonštrukciu čo najkvalitnejšie a najrýchlejšie pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

 

Mgr. Milan VANGA

manažér externej komunikácie

Galéria