Oznamy mesta

Výzva MK SR č.1 na výber odborných hodnotiteľov

MK SR oznamuje, že 25.3. 2020 ukončuje výzvu č. 1 zo dňa 20.12.2019 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na centralizovanú podporu – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/aktuality-2fa.html