Oznamy mesta

Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47

Dňa 14.04.2020 bol na webovej stránke MPRV SR ako RO pre IROP zverejnený Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom: IROP-PO2-SC223-2019-47

https://www.mpsr.sk/oznam-c-2-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-s-kodom-irop-po2-sc223-2019-47/1124-67-1124-15314/