Oznamy mesta

Súčinnostná kontrola taxislužieb

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici spolu s inšpektormi práce Inšpektorátu práce Banská Bystrica vykonali v priebehu dvoch dní (streda 7.10.2020 a štvrtok 8.10.2020) kontrolu taxislužieb so zameraním na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov taxislužieb ako aj vodičov taxislužieb v zmysle zákona č.56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Súčinnostnou kontrolou bolo zistených niekoľko porušení, prevažne sa jednalo o nevydanie potvrdenia o zaplatenom cestovnom a označenie vozidiel taxislužby v zmysle platnej legislatívy.

Všetky tieto porušenia budú riešené v správnom konaní odborným útvarom Mesta Banská Bystrica. Inšpektori práce Inšpektorátu práce Banská Bystrica sa zamerali na kontrolu prevádzkovania osobnej dopravy po svojej línii, pričom zistili dve porušenia v oblasti nelegálneho zamestnávania. Kontroly taxislužieb na území mesta Banská Bystrica budú vykonávané aj v ďalšom období.

Galéria