Oznamy mesta

Smútočné oznámenie, Ján Hušenica

Organizácia
Mestská polícia

S ľútosťou oznamujeme, že nás dňa 19.05.2020 vo veku 50 rokov navždy opustil náš vzácny kolega a dlhoročný priateľ Ján Hušenica.

Posledná rozlúčka bude dňa 22.05.2020 o 13:00 hod. v Krematóriu v Kremničke.

Česť Tvojej pamiatke, Janko!

Kolektív Mestskej polície Banská Bystrica

 

Galéria