Oznamy mesta

Preventívne aktivity pokračujú aj v roku 2020

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici sa aj v tomto roku venujú preventívnym aktivitám pre všetky vekové kategórie. Tento rok bude prevencia upriamená aj na staršiu vekovú kategóriu obyvateľov mesta – seniorov v denných centrách.

Pokračujeme však i v preventívnych aktivitách s deťmi a mládežou. Najväčší záujem zo strany materských a základných škôl je aj naďalej o prezentáciu našej práce, cieľom ktorej je priblížiť prácu príslušníkov mestskej polície a zároveň prehlbovať a zvyšovať dôveryhodnosť detí v mestskú políciu. V rámci prevencie sa realizuje dopravná výchova pre deti materských škôl a žiakov základných škôl.

Pre starších žiakov a stredoškolákov je určená prevencia závislostí, ktorá sa týka problematiky fajčenia a požívania alkoholu maloletými a mladistvými. O vykonaných preventívnych aktivitách Vás budeme priebežne informovať.

 

Galéria