Oznamy mesta

Prevencia v rómskych osadách

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci mestskej polície spolu so sociálnymi pracovníčkami terénnej sociálnej služby krízovej intervencie (TSSKI) z oddelenia sociálnej a krízovej intervencie odboru sociálnych vecí mestského úradu navštívili počas dvoch dní (30. septembra a 1. októbra 2020) štyri rómske osady a to v Podlaviciach, Riečanvode, na Cementárenskej ceste a Na Hrbe za účelom prevencie v súvislosti so šírením koronavírusu a vyhlásením núdzového stavu od 1. októbra 2020.

Vzhľadom k tomu, že marginalizované rómske komunity tvoria v rámci prevencie a ochrany obyvateľstva pred šírením koronavírusu špecifickú rizikovú skupinu, pristúpilo sa k vykonaniu prevencie v rómskych osadách na území Banská Bystrica. Rómske osady s vyššou hustotou obyvateľov sa stávajú rizikovou skupinou. Je to hlavne kvôli spôsobu života niektorých ich členov, niektorí z nich majú nedostatočné hygienické podmienky a nižšie povedomie o hygiene. Niektorí z nich sú už vo vyššom veku a trápia ich rôzne choroby. Cieľom prevencie bolo poskytnúť základné informácie o prijatých opatreniach Úradu verejného zdravotníctva, ako aj o preventívnych opatreniach, ktoré treba dodržiavať pri ohrození verejného zdravia. Zároveň boli počas tejto prevencie podľa reálnej potreby poskytnuté rúška na prekrytie horných dýchacích ciest.

Galéria