Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 9. októbra 2020 o 12.00 hod. bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.