Oznamy mesta

Pozvánka pre verejnosť KPSS mesta B. Bystrica na r. 2021-2027 stretnutie 10. september 2020

Vážené Banskobystričanky, vážení Banskobystričania,

život v našom meste sa týka najmä Vás, obyvateľov. Dovoľte nám preto, aby sme Vám predstavili navrhnuté ciele a opatrenia pre rozvoj sociálnych služieb v meste Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Na ich príprave sa podieľali pracovné skupiny zložené zo zástupcov obyvateľov a organizácií pôsobiacich na území nášho mesta.

Stretnutie, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní, sa uskutoční vo štvrtok, 10. septembra 2020 v čase od 9:30 do 11:30 hod. vo Veľkej sieni mestského úradu (Československej armády 26, Banská Bystrica).

Názor každého jedného z Vás je pre nás dôležitý. Na to, aby sa Banská Bystrica stala o niečo lepším miestom pre život potrebujeme pred realizáciou týchto zámerov poznať pohľady, požiadavky či stanoviská samotných obyvateľov. Doteraz navrhnuté ciele bude na stretnutí možné pripomienkovať a Vaše návrhy budú zapracované do Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Tento dokument bude následne prerokovaný na najbližšom možnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta v časti Komunitný plán mesta Banská Bystrica.

Vážení obyvatelia,

sociálna problematika je oblasť, ktorá sa skôr či neskôr dotkne každého jedného z nás.  Preto veríme, že Vás táto téma zaujme a spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť stanovené ciele a požiadavky. Tešíme sa na stretnutie.