Oznamy mesta

Pokračujeme v meraní teplôt

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici intenzívne pokračujú v meraní telesnej teploty u ľudí bez domova a v zisťovaní príznakov koronavírusu.

S uspokojením možno konštatovať, že doposiaľ neboli zistené žiadne pozitívne prípady.

 

Galéria