Oznamy mesta

Pokračuje vykonávanie kontrol prevádzkovej doby

Organizácia
Mestská polícia

Pokračuje vykonávanie kontrol prevádzkovej doby reštauračných a pohostinských zariadení.

Mestská polícia Banská Bystrica pokračuje v kontrolovaní dodržiavania otváracích a zatváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení. Kontroly sú vykonávané v rámci bežného výkonu služby, ale i na podnety občanov mesta. Opakované porušenia dodržiavania prevádzkovej doby boli zistené kontrolami v dvoch prevádzkach.

Znovu apelujeme na prevádzkovateľov o striktné dodržiavanie otváracej a zatváracej doby svojich prevádzok. Kontroly dodržiavania prevádzkovej doby reštauračných a pohostinských zariadení budú vo zvýšenej miere prebiehať i naďalej.

Za nedodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb hrozí prevádzkovateľovi pokuta v správnom konaní až do výšky 6 683 €.

Galéria