Oznamy mesta

Pešia zóna nielen pre chodov

Organizácia
Mestská polícia

Niektorí účastníci cestnej premávky zabúdajú na pravidlá, ktoré platia v pešej zóne. Pešia zóna je určená predovšetkým chodcom.

Aj keď ide o pešiu zónu doprava je čiastočne obmedzená. VZN mesta Banská Bystrica povoľuje vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka. Ide o vozidlá, zabezpečujúce zásobovanie prevádzok so sídlom v pešej zóne v čase od 04.00 do 09.00 , vozidlám s oprávnením mesta, s povolením podľa osobitných predpisov. V pešej zóne môžu jazdiť rýchlosťou maximálne 20 km/hod. Od roku 2013 majú vjazd do pešej zóny povolený aj cyklisti.

Cyklisti sú povinní jazdiť nízkou rýchlosťou, ktorá neobmedzuje a neohrozuje chodcov. V prípade nepredvídateľnej udalosti, aby vedeli zastaviť. Vodiči aj cyklisti sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo a cyklisti zastaviť. Chodci smú na pešej zóne používať cestu v celej jej šírke, pričom sú povinní umožniť jazdu vozidlám, ktoré majú oprávnenie na jazdu po nej. Hry detí v pešej zóne sú zakázané.

Mestská polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na náležitú obozretnosť a ohľaduplnosť, aby nedochádzalo k možným kolíziám a aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov v pešej zóne.