Oznamy mesta

Oslavy 76. výročia SNP

Organizácia
Mestská polícia

I tento rok príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici participovali na zabezpečení osláv Slovenského národného povstania. Tohtoročné celoštátne oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnili v sobotu 29. augusta 2020 s obmedzeným počtom ľudí.

Prítomné hliadky mestskej polície spolupracovali s Policajným zborom a Vojenskou políciou, ako aj s hlavným organizátorom Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, pričom zabezpečovali najmä bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok. Príslušníci mestskej polície už deň pred oslavami zabezpečovali vyčlenenie voľných parkovacích miest na ulici Kapitulskej. Táto ulica bola v deň osláv určená len pre vozidlá s príslušným povolením, pričom vjazd a premávka bola usmerňovaná bola usmerňovaná hliadkami mestskej polície. Na Námestí SNP hliadky mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok, ako aj dohľad nad kľudnými pietnymi spomienkami – aktmi kladenia vencov k pomníku padlým hrdinom sovietskej a rumunskej armády. Príslušníci mestskej polície asistovali i pri vyčlenení priestoru určeného pre zoskok parašutistov v parku pod Pamätníkom SNP.

Galéria